Tillstånd, policys och certifikat

Broms Renhållning AB har de tillstånd som krävs för transport av avfall och farligt avfall. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner tillstånd, policys och andra dokument.

Tillstånd transport av farligt avfall och övrigt avfall (2023)

Tillstånd transport av farligt avfall och icke farligt avfall (2018)

Certifikat ISO 9001, 14001 och 45001

Miljö och kvalitetspolicy

Hållbarhetspolicy

Allmänna villkor

Integritetspolicy GDPR

Här kan du läsa vår integritetspolicy