Miljökonsult

Projekt­anpassade, smarta och hållbara miljö­lösningar

Vårt systerbolag Renall erbjuder tjänster inom hela miljöområdet. De hjälper dig med anmälning- och tillstånds­ärenden, avloppsfrågor, dricksvatten, miljö­inventering, miljölednings­system, miljö­utbildningar, miljö­utredningar, myndighets­kontakter, periodiska besiktningar, provtagningar, tolkning av lagkrav, kemikalie­rådgivning och radon­kontroll.

Miljöfrågorna blir allt viktigare. Och var och en av oss inser nog att vi behöver lösa våra miljöproblem nu. Inte lämna över dem till våra barn och barnbarn. Därför har riksdagen satt upp riktlinjer i det de kallar för Sveriges miljömål. Vi på Broms och Renall tycker det känns bra – och vi är stolta över att kunna bidra. På Naturvårdsverkets hemsida finns mycket information att ta del av. Vårt miljökonsultarbete kännetecknas av att arbeta snabbt och i nära samarbete med dig som kund. Vår ambition är att ett uppdrag ska vara klart inom kortast möjliga tid och till högsta tänkbara kvalitet.

Unik kompetens

Renalls miljökonsulter har en unik kompentens med bakgrunder inom myndighetsvärlden och näringslivet. De känner väl till industriers och andra verksamheters miljöproblematik och är vana vid att arbeta konstruktivt för att hjälpa våra uppdragsgivare.
Att välja Renall för hjälp med företagets miljöfrågor innebär, förutom att du får ett snabbt och väl utfört arbete, också att de levererar hög servicenivå med ett ingående engagemang i ditt företags miljöfrågor.

Hyr in miljökonsult

För små företag kan miljötjänster inom företaget både bli kostsamma och ineffektiva. Många gånger kan det i stället vara bättre att hyra in en rådgivare. Det blir en kostnadseffektiv lösning jämfört med att ha en anställd person som sköter dessa uppgifter. De kan då åta sig att helt ansvara för företagets miljöfrågor.

Det här kan Renall och Broms hjälpa dig med:

  • Utveckla och förbättra ert hållbarhetsarbete
  • Ansvara för att miljö-, kvalitet- och arbetsmiljölagar hålls uppdaterade
  • Informera personal om nyheter och förändringar inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö
  • Genomföra interna kvalitetsrevisioner, miljörevisioner och riskanalyser
  • Planera och utveckla ert ledningssystem efter rådande standard

Större företag med anställda miljöansvariga som har ett väl fungerande miljöarbete kan istället behöva hjälp i andra frågor. Det kan vara vid perioder av toppbelastningar, när frågor dyker upp och ni behöver ett bollplank, eller kanske vid provtagningar.

Renall kan även bistå dig som privatperson. Har du frågor kring exempelvis enskilda avlopp, och dricksvatten så hjälper de gärna dig.

Hör av dig till oss! Vill du ha hjälp med projektanpassade, smarta och hållbara miljölösningar? Kontakta Broms så ser vi till att Renalls miljökonsulter hjälper dig med vägledning och snabbt arbete.