En avloppsbrunn, med locket lutandes mot kanten.
En avloppsbrunn, med locket lutandes mot kanten.

Avlopps­frågor

– Vi reder ut vad som gäller

Har du en äldre avloppsanläggning som sätter igen? Har du fått påpekande från kommunen eller ska du bygga nytt hus och behöver en ny avloppslösning? Vårt systerbolag Renalls miljökonsulter projekterar enskilda avlopp samt även gemensamma avlopp för till exempel bebyggelsegrupper. De jobbar med såväl minireningsverk som markbaserade avloppslösningar så som infiltrationer och markbäddar.

Vill du ha Renalls hjälp med att projektera ett avlopp kommer de ut till dig och gör ett platsbesök för att titta på förutsättningarna på din tomt. Därefter tar de fram en situationsplan och ritningar för avloppet som du kan använda i ansökan om tillstånd för anläggande av avlopp. Renall bistår dig med kompletta handlingar. De hjälper dig också att fylla i ansökningsblanketten och tar kontakter med tillsynsmyndigheten om det behövs. Inför projekteringen av ett avlopp har de en dialog med dig och hjälper dig att hitta en lösning som passar för dina behov.

Renall är oberoende vad gäller vilken typ av teknik som väljs och ser till att ta fram den bästa lösningen utifrån fastighetens förutsättningar. Kontakta oss så berättar vi mer.