Slam­sugning, hög­trycks­spolning & torr­sugning

– Optimal rengöringsteknik

Broms erbjuder högkvalitativa tjänster inom torrsugning, slamsugning och högtrycksspolning. Vi löser alla situationer där vatten, slam eller oljespill behöver hanteras. Och vi kan snabbt vara plats – dygnet runt, året runt – med våra specialbyggda fordon och utrustning.

Vår miljövänliga service omfattar torrsugning, slamsugning och högtryckspolning – tre kraftfulla metoder som tillsammans säkerställer en effektiv och hållbar rengöring i alla typer av miljöer. Låt oss börja berätta om torrsugning.

Torr­sugning för mångsidig miljö­rengöring

Torrsugning är idealisk för att suga upp allt från grus, löv och sand till sågspån och isoleringsull. Det möjliggör också rengöring och tömning av trånga och svåråtkomliga utrymmen som krypgrunder, källare och vindar, samt även på höga höjder.
Vår utrustning kan i princip göra rent i alla typer av miljöer, från industrin till privata hem. Med vår kraftfulla torrsug har vi kapacitet att ta hand om upp till 12 m³ torrt material.

Blåsning av material

Med vår kraftiga torrsug kan vi även blåsa ut material, vilket är väldigt användbart när du exempelvis ska fylla igen grunden med grus. Genom att vända på tekniken kan vi effektivt flytta materialet från transportbilen till den plats du valt.

Näst på tur står nu slamsugning. Den bästa metoden för en effektiv avloppsrening och för en miljövänlig hantering av slam.

Slam­sugning för optimal funktion av ditt avlopps­system

För att avloppssystem ska fungera optimalt är regelbunden slamsugning nödvändig. Våra specialiserade fordon och utrustning suger då upp och transporterar bort de sediment och avlagringar som bildats. Det förhindrar inte bara stopp i avloppet utan bidrar också till en hälsosammare och renare miljö.

Slamsugning är perfekt för områden som dagvattenbrunnar, trekammarbrunnar, septitankar, reningsverk och andra anläggningar. Broms har expertisen för att genomföra effektiv slamsugning – både när förebyggande och akuta behov finns.

Högtrycks­spolning för renare rör och avlopp

Med högtrycksspoling direkt efter slamsugning når du bästa resultat. Faktum är att det också ofta krävs för att rensa igensatta avloppsledningar och brunnar.

För att kunna jobba effektivt använder vi våra kombinationsbilar som är utrustade för både ledningsspolning och effektiv sugning. Vi erbjuder även rengöring av brunnar, både djupborrade och grävda, samt tinar frusna rör och ledningar med hetvatten.

Vi hjälper dig med högtrycks­spolning

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med högtryckspolning för att rensa igensatta avloppsledningar och brunnar. Våra specialbyggda fordon och erfarna medarbetare använder högtrycksvatten för att effektivt avlägsna blockeringar och säkerställa optimal funktion i ditt rörsystem.