Kemikalie­rådgivning

– CLP- och REACH – vad är det?

Om du tillverkar, importerar, använder eller säljer kemiska produkter gäller olika lagkrav beroende på din roll i distributionskedjan. Vi har kunskap om CLP- och REACH förordningen och hur ditt företag berörs av dessa lagstiftningar.

Vårt systerbolag Renall erbjuder kemikalieinventering som ger dig vetskap om vilka kemikalier ni hanterar i företaget. På så sätt får du kontroll på vilka hälso- och miljöfaror som ska riskbedömas utifrån vilka kemikalier ni använder. De kan även vara behjälpliga med riskbedömningen av kemikalier.

Har du ett kemikalieskåp i oordning eller vet du inte riktigt vad som gäller för din verksamhet? Du kanske är osäker på vilken skyddsutrustning ni behöver ha när ni hanterar era kemikalier? Renall kan hjälpa er med det. De kan inventera era kemikalier, ta fram säkerhetsdatablad, uppdatera er kemikalieförteckning och ge råd kring förvaring av kemikalier. De kan även hjälpa er med riskbedömningar eller guida er i substitution.

Vill veta mer om vad som ingår i Renalls kemikalierådgivning? Kontakta oss så berättar vi mer.