Person lyfter brunnslock för att rensa avlopp från rötter och beläggningar.
Person lyfter brunnslock för att rensa avlopp från rötter och beläggningar.

Rotskärning

– Rensa rören från rötter och beläggningar

Har du problem med rötter som tränger in i ledningar under marken? Eller har du beläggningar på ledningarna, orsakade av exempelvis flytspackel, betong och härdat fett? Det här är ett vanligt problem som kan leda till stora skador på rör och orsaka både stopp och översvämningar. Tur nog finns hjälp att få.

I områden med stor växtlighet är det vanligt att rotsystem letar sig in i ledningar vilket orsakar både stopp och andra otrevligheter. Det är då rotskärning kommer väl till pass. Med hjälp av mekanisk utrustning skär vi helt enkelt bort rötterna från ledningarna.

Rotskärning är ett skonsamt och effektivt sätt att ta bort rötter, men tyvärr är det inte en permanent lösning. Har rötterna väl hittat dit så är sannolikheten ganska stor att de hittar tillbaka. Bästa sättet att förhindra det är förstås att ta bort träd och buskar som växer nära ledningar i marken.

Inte sällan är det också hårda beläggningar eller fett som fastnat och som hindrar vattnet att rinna igenom.

Rotskärning avlopp

Vårt systerföretag Renall hjälper dig att fräsa och spola rent i avloppsrör och ledningar. Med vår rotskärmaskin skär vi bort allt från hårda fettavlagringar, rötter och andra hårt sittande föremål som betong i avloppsledningarna.  Vi törs till och med lova att vi med denna maskin klarar de stopp i avloppssystemen som andra utrustningar inte biter på.

Om du får återkommande stopp i avloppet, eller om du misstänker att rötter har trängt igenom så är en TV-inspektion ett snabbt och effektivt sätt att upptäcka problemet.

Så här går det till

  1. Ett skärhuvud förs in i det angripna röret
  2. Skärhuvudet roterar och skär bort rötterna
  3. Röret spolas med vatten som för bort resterna

Om det är hårdare material, som exempelvis betong görs en fräsning i stället.

Hör av dig till oss!

Vi hjälper dig att skära bort rötter och hålla ledningarnas funktion på topp. Hör av dig så kommer vi!