Avfalls­sortering

– Effektiva och hållbara avfallslösningar hos Broms

Behöver du hjälp att sortera avfall? Vi hjälper företag, verksamheter och privatpersoner med helhetslösningar inom avfallshantering. Det kan handla om återvinning, insamlingskärl eller hantering av farligt avfall.

Med gedigen kunskap från avfallshantering inom olika branscher kan vi skräddarsy lösningar som passar just din verksamhet. Innan vi påbörjar ett uppdrag går vi tillsammans igenom din verksamhet för att förstå din avfallshantering, vilken typ av avfall du hanterar och i vilka mängder.

Efter genomgång av din verksamhet föreslår vi en skräddarsydd lösning som matchar dina behov. Det kan inkludera lämpliga uppsamlingsbehållare för inomhusbruk eller kärl/containers för insamling utomhus, både för generellt avfall, återvinningsmaterial och farligt avfall. Vill du försäkra dig om att vi hanterar farligt avfall på ett säkert och miljövänligt sätt? Kika då in på den här sidan.

Fossilfria transporter för hållbarhet

Våra transporter är fossilfria och körs på förnyelsebart bränsle. Det innebär att avfallstransporterna från din verksamhet är hållbara och minimerar miljöpåverkan. Avfallet transporterar vi till godkända behandlingsanläggningar.

Branschspecifik avfallshantering

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom avfallshantering och återvinning för följande branscher:

  • Bygg
  • Industri
  • Handel
  • Kontor
  • Hotell & restaurang
  • Bostadsrätter

Vi garanterar dig

  • Kostnadseffektiva och hållbara källsorteringslösningar för ditt företag
  • Tydligt informationsmaterial som säkerställer korrekt sortering
  • Optimerade fossilfria transporter för materialet
  • Garanterad avsättning för materialet?

Utbildning och kunskapsdelning

Har du behov av att utbilda dina medarbetare? Vi erbjuder utbildning i miljö-, kemikalie- och avfallsfrågor. Kontakta oss för en diskussion om ett skräddarsytt upplägg som passar din verksamhet bäst.

Hushållsavfall hämtning

I Oxelösunds kommun är vi kommunens avfallsentreprenör. Vid ändringar i ditt abonnemang gällande hushållssopor kontakta Oxelö Energis kundtjänst på telefonnummer 0155-388 40.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med en effektiv och hållbar avfallslösning. Vi finns här för att göra din avfallshantering enkel och miljövänlig.

Välkommen!