Farligt avfall – har ditt företag koll på det?

– Låt Broms hjälpa dig med effektiv hantering av farligt avfall

Många företag ställs förr eller senare inför utmaningen med farligt avfall i sin verksamhet. Det kan vara allt från enkla föremål som trasig elektronik och gamla lysrör till mer komplexa ämnen såsom frätande kemikalier.

Genom att sortera det farliga avfallet på ett hållbart sätt kan vi tillsammans arbeta för att långsiktigt förbättra miljön för alla.

Har du icke-farligt avfall kan du enkelt sortera och kasta det direkt i våra tillgängliga containrar. Vi erbjuder flera olika typer av containrar.

Strängare regler för farligt avfall

För att säkerställa en mer bättre kontroll över Sveriges farliga avfall skärptes regelverket den 1 augusti 2020 för företag och verksamheter som hanterar denna typ av avfall. Detta innefattar en utökad anmälningsplikt samt en skyldighet att rapportera till Naturvårdsverket.

Företag är numera förbjudna att lämna farligt avfall på vanliga återvinningsstationer och uppmanas i stället att deponera det på särskilt utsedda anläggningar. Hushållen har dock fortfarande möjlighet att lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler.

Vilka företag är då skyldiga att rapportera farligt avfall?

Följande företag och verksamheter omfattas

 • Producenter av farligt avfall
 • Transportörer av farligt avfall
 • Mottagare av farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • Mäklar eller handlar med farligt avfall
 • Behandlar farligt avfall

Detta innebär att allt från stora fabriker till små frisörsalonger, målerifirmor och biltvättar har en skyldighet att rapportera och även bekosta omhändertagandet av sitt farliga avfall.

Rapporteringen görs digitalt till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. På deras hemsida finns stöd och information om hur processen genomförs. Känns det komplicerat? Då finns vi här. Broms har både kunskap och erfarenhet för att guida dig genom hela processen.

Hör av dig så berättar vi mer.

Vad utgör farligt avfall?

Det är viktigt att farligt avfall hanteras på rätt sätt. Broms har omfattande erfarenhet av att samla in och återvinna farligt avfall på ett hållbart sätt. Våra säkerhetskonsulter är experter inom området och vet exakt hur avfallet ska hanteras och klassificeras. Du kan vara trygg i vetskapen att vi har full kontroll över situationen.

Definition av farligt avfall

Vad är då farligt avfall? Jo, det inkluderar material som kan orsaka allvarliga och bestående skador på människor, djur och miljön. Det kan vara explosivt, brandfarligt, frätande, cancerframkallande eller giftigt.

Exempel på farligt avfall

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Sprayflaskor med färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier, inklusive saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver
 • Tändvätska
 • Uppladdningsbara batterier

Märkning och klassificering

För att uppmärksamma farligt avfall i förpackningar är dessa vanligtvis märkta med farosymboler samt risk- och skyddsfraser som tydligt beskriver innehållet av farliga kemikalier eller ämnen som kvicksilver, bly, kadmium och freoner. Tänk på att även elektronikskrot, batterier, ljuskällor och impregnerat trä klassas som farligt avfall och måste hanteras enligt föreskrifterna.

I avfallsförordningen kan du ta reda på exakt vad som är farligt avfall. I förordningen finns regler angående avfall, dess behandling och förebyggande åtgärder. Där finns även klassificering av avfallet.

Rödvita farosymboler

Produkter som klassificeras som farligt avfall

 • Mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor
 • Bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel)
 • Batterisyra
 • Ammoniak
 • Lut- och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska)
 • Lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton
 • Lysrör och elektronikskrot

Låt oss ta hand om ditt farliga avfall

För transport av avfall krävs oftast tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan antingen själv transportera avfallet till godkända behandlingsanläggningar eller så låter du oss underlätta processen för dig. Broms är experter på att hantera farligt avfall på ett hållbart och lagligt sätt. Våra säkerhetsexperter tar hand om allt, inklusive märkning, sortering och klassificering. Det farliga avfallet läggs sedan i särskilda containrar, avsedda för farligt avfall, och transporterar till en behandlingsanläggning för återvinning.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så ser vi till att säkerställa att ditt farliga avfall hanteras korrekt och ansvarsfullt. Vi finns här för att guida dig genom hela processen.