En person undersöker orsaken till ett avloppsstopp med hjälp av en tv-inspektion.
En person undersöker orsaken till ett avloppsstopp med hjälp av en tv-inspektion.

TV-inspektion

– När det är stopp i avlopp och ledningar

Behöver du hjälp med TV-inspektion av avlopp, ledningar, avlopps­ledningar i mark eller rör? TV-inspektion är en utmärkt metod för att kontrollera rörens skick. Inte minst om du har återkommande problem med stopp i ledningarna, i toaletten, eller vasken. Vårt systerbolag Renall har all utrustning som krävs.

Det går många rör och ledningar i våra hus och fastigheter. Inte sällan uppstår problem med  avloppsstopp. Många gånger åtgärdas problemet utan att själva orsaken reds ut. Det är då vi får återkommande avlopps­stopp. Och det är här en TV-inspektion, eller rörinspektion, som det också kallas, kommer in i bilden. Det ger dig snabbt värdefull information om avloppets skick – och vad stoppet beror på.

TV-inspektion ger dig kontroll och överblick över avlopps­ledningarnas kondition. Vid en felsökning kan vi upptäcka och identifiera problem såsom sprickor, avlagringar, läckande eller främmande föremål i avloppsrör.

En TV-inspektion kan spara stora pengar då vi med kan se var och vad som orsakar problemen. Allt dokumenteras noggrant och redovisas för dig som kund. Renall utför även inspektion och lutningsmätning i rör och ledningar vid nybyggnation inför slutbesiktning.

Vanliga fel som kan upptäckas vid TV-inspektion

  • Rötter i rören
  • Beläggning av hårt material, exempelvis flytspackel
  • Avlagringar
  • Läckage
  • Skarvförskjutningar
  • Sättningar
  • Främmande föremål

TV-inspektion för felsökning & besiktning

Med hjälp av våra olika TV-kameror kan vi göra felsökningar och besiktningar i rör och ledningar med en diameter från 100 mm till 1 000 mm. Vi utför TV-inspektioner åt såväl kommuner som företag och privatpersoner.

Vi använder också TV-inspektion för att ställa diagnos på avloppsrörets tillstånd.

Det kan exempelvis vara bra inför en ombyggnation eller renovering. Är röret slitet? Har det sprickbildningar? Och hur stort är egentligen renoveringsbehovet?

Vi utför även visuell besiktning av avloppsledningar, avloppsstammar, cisterner, tankar med mera.

Hör av dig till oss!

Vill du boka en TV-inspektion eller nyfiken på mer information? Välkommen att kontakta oss för rådgivning och hjälp!