Avfall & återvinning

– effektiva och miljövänliga lösningar

Broms erbjuder skräddarsydda lösningar för avfall och återvinning till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vårt expertteam hanterar ditt avfall på rätt sätt, kostnadseffektivt och miljövänligt.

Visste du att du som företag är skyldig att följa gällande lagar och regler för avfallshantering? Det innebär att du måste se till att allt avfall från din verksamhet, inklusive förpackningar och papper, tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Expertis inom avfall & återvinning

Med våra tjänster kan du vara trygg. Vi har expertkunskap inom avfallshantering och ser till att ditt företags hantering av farligt avfall blir både smart och miljövänligt.

Och du. Oavsett om du behöver hjälp med återvinning, implementering av insamlingssystem, hantering av farligt avfall eller effektiva transporter, har vi skräddarsydda lösningar för att möta dina behov.

Bidra till hållbar miljö

Genom att samarbeta med Broms får du kostnadseffektiva lösningar som gör att du enkelt uppfyller ditt ansvar för avfallshantering, samtidigt som du bidrar till en mer hållbar miljö.

Vill du veta mer om avfallshantering och vilka regler som gäller? Kika i Miljöbalken och Avfallsförordningen. Du kan också kontakta din kommun för mer information.

Våra återvinnings- och avfallshanteringstjänster inkluderar

  • Containeruthyrning
  • Avfallshantering för företag och privatpersoner
  • Hantering av farligt avfall
  • Rapportering av avfall